Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificadores de l’empresa.

PAPELES SALVI, S.A. amb Nif A08766974, amb domicili al C. Can Magí 13, Pol. Ind. Santiga, 08210 Barberà del Vallès, (Barcelona).

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 5172, Llibre 4483, Secció 2a, Foli 8, Full 63281, Inscripció 1a

Condicions generals d’utilització de la web

PAPELES SALVI, S.A. l’ informa que l’accés i utilització de la pàgina web www.papelessalvi.com i totes les URLs, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que mitjantçant aquest lloc es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui precisar de l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.

Per tant, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús d’aquesta web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en el text d’aquest Avís Legal.

A causa de la pròpia naturalesa d’Internet, donada la possibilitat que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol part del món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix PAPELES SALVI, S.A. estan dirigits a clients que es mouen a qualsevol país.

No obstant l’anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de serveis i continguts oferts, PAPELES SALVI, S.A. es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que estimi oportú.

PAPELES SALVI, S.A. es reserva el dret a realitzar canvis a la web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la web. Els serveis i continguts de la web són susceptibles d’actualitzar-se periòdicament.

 

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny d’aquest lloc web, els seus codis font, logotips, imatges, melodies, marques i altres signes distintius que apareixen, pertanyen a PAPELES SALVI, S.A i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.

En tot cas, PAPELES SALVI, S.A. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb PAPELES SALVI, S.A.

 

Frames o marcs

PAPELES SALVI, S.A. prohibeix expressament la realització de *framings o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts web.

Publicitat

A la web s’inserirà aquella publicitat de PAPELES SALVI, S.A. o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser del seu interès.

Sense perjudici d’allò establert en la Política de Privadesa, PAPELES SALVI, S.A. es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, excepte dades estadístiques anònimes sobre la utilització de la web, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes conforme a les expectatives dels usuaris.

No obstant això, PAPELES SALVI, S.A. li informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d’obtenir informació sobre vostè, els usos que fa dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d’aquesta informació pugui realitzar l’empresa anunciant, PAPELES SALVI, S.A. no es fa responsable de la recollida d’informació per part d’aquestes empreses.

PAPELES SALVI, S.A. pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web de PAPELES SALVI, S.A. s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Les cookies serveixen només per a finalitats exclusivament internes, com són les estadístiques d’accés a aquest lloc web.

Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar www.papelessalvi.com, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per PAPELES SALVI, S.A.

Privadesa

Aquest lloc web, es compromet en el compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D.) i amb el seu Reglament de Desenvolupament, Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre (R.D.L.O.P.D.), mantenint una política de privadesa sobre les dades personals en l’ús que d’ells doni PAPELES SALVI, S.A.

Responsabilitats de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte.

L’usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de PAPELES SALVI, S.A., així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulenta els dissenys, logos o continguts de la web i/o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable enfront de PAPELES SALVI, S.A. de la seva actuació.

Responsabilitats de PAPELES SALVI, S.A.

Utilització incorrecta:

PAPELES SALVI, S.A. ha creat la web per a la promoció dels seus productes i/o serveis, però no pot controlar la utilització de dita web de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés i ús correcte de la informació continguda a la web són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable PAPELES SALVI, S.A. per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer-ne l’usuari.

Continguts:

PAPELES SALVI, S.A. facilita tots els continguts del seu web, sota determinades condicions de bona fe, i s’esforçarà en la mesura del possible perquè els mateixos estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, PAPELES SALVI, S.A. no pot assumir cap mena de responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els usuaris fora de l’àmbit al que es dirigeix la web, la responsabilitat final de la qual recaurà sobre l’usuari. Així mateix PAPELES SALVI, S.A. no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec pel que, no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponibilitats tècniques que poguessin causar-ne per part dels esmentats tercers.

Publicitat:

PAPELES SALVI, S.A. inclourà en la web publicitat pròpia o de tercers per oferir-li productes o serveis que entengui que poden ser del seu interès. No obstant això, i pel que fa a la publicitat de tercers, PAPERS *SALVI, S. a. no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o serveis al fet que aquesta es refereixi, per la qual cosa no respondrà de cap dany que es pogués generar a l’usuari per aquestes causes atribuïbles a tercers.

Errades tecnològiques:

PAPELES SALVI, S.A. posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta web i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat de la web i dels serveis continguts en ella; en conseqüència, no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la manca de disponibilitat i per les errades en l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a PAPELES SALVI, S.A.

Llei aplicable i jurisdicció

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l’espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la web, PAPELES SALVI, S.A. i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del mercantil de BARCELONA.

Interessats que faciliten les seves dades a través de la pàgina web

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D. i R.D.L.O.P.D.), li informem que les seves dades personals, recaptades a través de la web, mitjançant formularis o enllaços al correu electrònic, seran tractades amb les finalitats de: gestió de clients potencials, contactes i accions de comunicació comercial, podent ser allotjats en els fitxers corresponents.

Finalment, li informem que les seves dades seran conservades en els fitxers de la nostra empresa amb la finalitat de realitzar un seguiment comercial i mantenir-lo informat (sobre els serveis i productes que puguin resultar del seu interès) per correu postal, telefònicament o mitjançant un qualsevol altre mitjà electrònic que ens hi hagi facilitat vostè.

Per poder exercitar els drets, que com a titular de les seves dades personals li contempla la Llei, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot adreçar-se per escrit, acreditant degudament la seva persona mitjançant fotocòpia del D.N.I. a PAPELES SALVI, S. A., indicant en el sobre la referència: “Protecció de Dades”.